Vlieland vreest ‘doldwars’ excursievoertuig Larc
Vlieland - De gemeente Vlieland is boos over het plan van een Texelse ondernemer voor het houden van excursies met een amfibievoertuig op de Waddenzee. De gemeente vreest dat de excursies negatieve gevolgen hebben voor met name de vogelstand.
De ondernemer wil met het zogeheten LARC-voertuig - een amfibievoertuig dat kan rijden en varen en in gebruik is bij het Amerikaanse leger - safari’s houden over de Waddenzee. Het is de bedoeling dat deelnemers ‘het wad ervaren’ door zeehonden en vogels te bekijken, op een wadplaat uit te stappen en schelpdieren te rapen. De beoogde route gaat onder meer langs het Langegat ten zuiden van Vlieland. Het grootste gedeelte van de tocht gaat over het Friese deel van de Waddenzee en de ondernemer moest daarom de vergunning aanvragen bij de provincie Fryslân. Die verleende inmiddels een vergunning.
In de vergunning concludeert de provincie dat de excursies geen onaanvaardbare verstoring opleveren voor het Waddengebied. Zo worden relatief weinig dieren meegenomen of verstoord op de wadplaten, en gaat het daarbij bovendien om dieren die in grote aantallen voorkomen op de Waddenzee. Wel stelt de provincie enkele voorwaarden, bijvoorbeeld dat afstand moet worden gehouden tot groepen foeragerende vogels en groepen zeehonden. Ook mag het voertuig - in tegenstelling tot wat de ondernemer had gevraagd - niet over de droogvallende zandplaat de Waardgronden rijden. Aanmeren en uitstappen mag daar wel. Het voertuig voor maximaal zestig mensen met 240 keer per jaar een ronde maken.
Wethouder Rients Hoekstra (VVD) van Vlieland is er niettemin niet gerust op. ,,Het gaat om een Werelderfgoed-gebied waar meer dan een miljoen vogels verblijven. Het is een belangrijk foerageergebied voor allerlei vogels. Dan zou zo’n voertuig daardoorheen gaan banjeren. Wij vinden niet dat dat kan.”
Hoekstra zegt verbaasd te zijn dat de provincie geen mogelijkheden zag de vergunning te weigeren. ,,Dat dat zomaar kan, in zó’n kwetsbaar gebied. Normaliter moeten schepen in de geul varen. En voor een of ander doldwars voertuig geldt dat nu niet.”
De gemeente heeft inmiddels bezwaar aangetekend bij de provincie. In dat bezwaar wordt er ook op gewezen dat de excursies er mogelijk toe leiden dat nieuwe ontwikkelingen op het eiland niet meer kunnen, vanwege de effecten op het stikstofplafond van Vlieland.
Hoekstra zegt niet uit te sluiten dat de gemeente naar de rechter stapt als de provincie vasthoudt aan de vergunningverlening. Hij zegt zich erover te verbazen dat natuurorganisaties géén bezwaar hebben ingediend. In een eerder stadium waren ook de Waddenvereniging en Natuurmonumenten nog negatief over het plan. Deze twee organisaties kwamen gisteren niet met een reactie.

Beschrijving

De ontwikkeling van het voertuig werd in 1951 toegewezen aan de Pacific Car & Foundry Company in Renton, Washington.[1] Het amfibievoertuig heeft onder normale omstandigheden een laadvermogen van 60 ton of 120 personen, maar het maximale laadvermogen ligt op 100 ton of 200 personen.[1] Het laadgedeelte is 12,65 meter lang en 4,2 meter breed.[1]

Het is voorzien van vier grote wielen, formaat 36.00x41, en zijn ongeveer 3 meter in diameter.[1] Het voertuig kon met lading of personeel van een zeeschip door de branding naar de kust varen en daar op het strand de weg vervolgen naar depots in het achterland. Aan de voorzijde is een grote laadklep gemonteerd. Op de bestemming aangekomen wordt de klep naar beneden gelaten en voertuigen rijden op eigen kracht het laadruim uit.

Het is voorzien van vier GMC zescilinder dieselmotoren elk met een vermogen van 265 pk.[1] Twee motoren zijn links in het voertuig gemonteerd en twee rechts. In tandem drijven twee motoren ook een scheepsschroef aan. De LARC-60 heeft twee schroeven met een diameter van 1,2 meter. Op land ligt de maximale snelheid op 32 km/u en in het water op circa 10 km/u.[1] Vol beladen liggen de maximumsnelheden iets lager. Een kleine bestuurderscabine is linksachter geplaatst. Er zijn foto's met de bestuurderscabine linksvoor, op land geeft dit de "chauffeur" beter zicht, maar in het water is een cabine achter beter zodat de "schipper" zicht houdt op het vaartuig. De brandstoftanks hebben een capaciteit van 2.271 liter en geven het voertuig een bereik van bijna 1.000 kilometer op het land en 240 kilometer in water.[1]
frieschdagblad